โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิทย์ นำเสนอ Care Plan จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น