โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิทย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น