ภาพกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน21-27พย. 56

รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ รพ.สต.วิทย์

สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการรณรงค์"  สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ " (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิทย์ จึงเริ่มดำเนินการโดยทำความสะอาดสำนักงานที่ทำงาน  และขยายลงสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น